Regulamin XI Maratonu Jastrowskiego

Podajemy regulamin XI Maratonu Jastrowskiego. Link do regulaminu w formacie pdf.