Relacja z XI Maratonu Jastrowskiego

Obszerna relacja z XI Maratonu Jastrowskiego autorstwa Stanisława Buczyńskiego. Kawał dobrej roboty, serdecznie dziękujemy.